Pulverlakkerte stålkonstruksjoner - en bærekraftig løsning!

HELAUTOMATISK ANLEGG

Store deler av produksjonen foregår i helautomatiske anlegg. Det sikrer at du får en ensartet kvalitet og et presist resultat hver gang. Hos Grædstrup Stål arbeider vi ut fra en null-feil-strategi, som gjelder fra den første sveisingen til den siste ferdige sperren.

Strategien gjelder også ved spesialoppgaver, hvor den dyktige smeden vår løser oppgaven manuelt med rutine og oversikt. Også her følger kvaliteten med helt automatisk.

BORE-/SAGEANLEGG

Grædstrup Stål kan bore og sage stålbjelker i store lengder og dimensjoner. Alltid med den samme høye samlekvaliteten, som foruten sperrer bl.a. er velegnet til søyle- og bjelkekonstruksjoner i bygg med flere etasjer, siloer osv. Filene overføres automatisk fra CAD-systemet når prosjekteringen er ferdig.


Også her kan du naturligvis få både standard- og spesialløsninger.

KLIPPE-/LOKKEANLEGG

Mange av de forskjellige beslagene vi bruker i produksjonen, fremstiller vi selv på det helautomatiske klippe/lokkeanlegget.

Det gir oss den presise kvaliteten som vi alltid forventer fra oss selv. Samtidig kan vi på kort varsel og med stor fleksibilitet lage den modellen som passer best til hver enkelt oppgave.

bubblemedia